آرشیو: ۲۲ بهمن ۱۳۹۵
  • اینجا "خانه" است ، نه زندان و نه شما زندان بان!!! ۲۲ بهمن ۱۳۹۵

    - هرگز از نیازهای جسمی و روحی کودک ( فیزیو لوژیک ) برای تنبیه استفاده نکنید. - تنبیه های جسمی : مثل خواب ، خوارک ، تاریکی و ... که سبب شب ادراری ، ترس از خواب و اتاق خواب ، کابوسهای شبانه و غیره می شود . - تنبیه ها...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن