آرشیو: ۲۴ بهمن ۱۳۹۵
  • فواید کتاب خواندن برای کودکان : ۲۴ بهمن ۱۳۹۵

    ۱. ساختن رابطه عاطفی عمیق تر با والدین  ۲. پیشرفت های چشمگیر تحصیلی ۳. دایره لغات بیشتر ۴. مهارت برقراری ارتباط قوی تر ۵. مهارت های درست اندیشیدن ۶. قدرت سازش با تجربیات جدید زندگی ۷. افزایش نظم و ...

  • ۲۴ بهمن ماه ۹۵ در مهدکودک اختر ۲۴ بهمن ۱۳۹۵

    فعالیت های انجام شده : آرامش ، بازی تمرکزی ، بازی هوش ، آشپزی و ... ...

  • از کودکان زیر شش سال قول نگیرید : ۲۴ بهمن ۱۳۹۵

    - کودکان زیر شش سال مفهوم قول دادن را نمی فهمند ، چقدر به او می گویید قول بده این کار رو نکن یا بکن و کودک دائم قول می دهد و مجددا همون کارها را تکرار می کند !! - او معنی قول دادن را نمی فهمد ولی چون می بیند با گفتن ا...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن