آرشیو: ۵ بهمن ۱۳۹۵
  • بین این همه خبر بد ، حواسمان به بچه ها هست ؟ ۵ بهمن ۱۳۹۵

    بچه ها بی تابند ، گریه می کنند ، نگرانند ، میگه مامان می ترسم ، مامان خونه ما آتیش نگیره ، مامان خونه ما خراب نشه ، بابا من آتش نشان نمی شم ، مامان سراغ گاز نرو آتیش می گیری ، مامان من می خوام بزرگ شدم برم آتش نشان ها را...

  • ۵ بهمن ماه ۹۵ در مهدکودک اختر ۵ بهمن ۱۳۹۵

    فعالیتهای انجام شده : قصه گویی ، یوگا ، آشپزی ، تقویت ماهیچه های ریز و ... ...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن