آرشیو: اردیبهشت ۱۳۹۵
 • فعالیت کودکان در ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت در مهدکودک اختر ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

  فعالیت کودکان در ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت در مهدکودک اختر...

 • جشن آموزشی پایان سال (کلاس خاله سحر و خاله مهری ) ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

  جشن آموزشی پایان سال (کلاس خاله سحر و خاله مهری )...

 • جمعه ۲۴ اردیبهشت اردوی جوپار به همراه خانواده های محترم کودکان عزیز ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

  جمعه ۲۴ اردیبهشت اردوی جوپار به همراه خانواده های محترم کودکان عزیز...

 • ۲۸ اردیبهشت در مهدکودک اختر ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

  فعالیت کودکان در ۲۸ اردیبهشت : آموزش نقاشی ، تمرین جشن آموزشی ، آموزش شنا در استخر مهدکودک ، مرکز بازی ، اتاق آینه ها ، استخر توپ ، قصه گویی ، پازل اسم ، مهارتهای حرکتی ، بازی در پارک مهدکودک و ......

 • جشن اموزشی پایان سال (کلاس خاله نسترن و خاله الهام ) ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

  جشن اموزشی پایان سال (کلاس خاله نسترن و خاله الهام )...

 • ۲۷ اردیبهشت در مهدکودک اختر ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

  فعالیت کودکان در ۲۷ اردیبهشت : آموزش زبان انگلیسی ، آموزش شنا در استخر اختصاصی مهدکودک اختر ، بازی در پارک مهدکودک ، آموزش نقاشی ، مرکز خلاقیت ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت ، مهارتهای حرکتی ، آموزش شطرنج ، کار با خمیر و .....

 • جشن آموزشی پایان سال گروه آمادگی ( کلاس خاله سارا و کلاس خاله دیبا ) ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

  جشن آموزشی پایان سال گروه آمادگی ( کلاس خاله سارا و کلاس خاله دیبا )...

 • فعالیت کودکان در مهدکودک اختر ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

  فعالیت کودکان در مهدکودک اختر : مرکز خلاقیت ، مهارتهای حرکتی ، کلاسهای آموزشی ، مرکز بازی ، آموزش شنا در استخر مهدکودک ، تمرین جشن آموزشی و ......

 • ۱۸ و ۱۹ اردیبهشت در مهدکودک اختر ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

  فعالیت کودکان در مهدکودک اختر : ماسه بازی در مر کز خلاقیت ، استخر توپ ، مر کز بازی ، آموزش شطرنج ، آموزش ایروبیک ، آموزش شنا در استخر مهدکودک و .......

 • ۱۵ اردیبهشت در مهدکودک اختر ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

  فعالیت کودکان در ۱۵ اردیبهشت : آموزش شنا در استخر مهدکودک ، آموزش زبان انگلیسی ، مرکز خلاقیت ، بحث و گفتگو واحد آموزشی ، مهارتهای حرکتی ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت ، کار با اعداد سمباده ای ، مرکز بازی ، آموزش ایروبیک ، اس...

 • ۱۴ اردیبهشت در مهدکودک اختر ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

  فعالیت کودکان در ۱۴ اردیبهشت : آموزش شنا در استخر مهدکودک ، مرکز بازی ، آموزش زبان انگلیسی ، مرکز خلاقیت ، آموزش یوگا ، آموزش قرآن ، بحث و گفتگو ، مهارتهای حرکتی ، استخر توپ ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت و ......

 • ۱۳ اردیبهشت جلسه اولیا و مربیان در مهدکودک اختر ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

  ۱۳ اردیبهشت جلسه اولیا و مربیان در مهدکودک اختر...

 • ۱۳ اردیبهشت در مهدکودک اختر ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

  فعالیت کودکان در ۱۳ اردیبهشت : مرکز خلاقیت ، مرکز بازی ، مهارتهای حرکتی ، آموزش شطرنج ، آموزش شنا در استخر مهدکودک و ......

 • هفته بزرگداشت مقام معلم گرامی باد ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

  هفته بزرگداشت مقام معلم گرامی باد...

 • ۱۲ اردیبهشت کنترل ساختار قامتی ( اسکلتی ) کودکان ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

  ۱۲ اردیبهشت کنترل ساختار قامتی ( اسکلتی ) کودکان آمادگی که ثبت نام کرده بودند با حضور والدین توسط خانم اسکندری...

 • ۱۲ اردیبهشت در مهدکودک اختر ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

  فعالیت کودکان در ۱۲ اردیبهشت : آموزش شطرنج ، ساخت کاردستی مربوط به واحد آموزشی گروه ۵ سال ، مرکز خلاقیت ، آموزش شنا در استخر مهدکودک ، آموزش زبان انگلیسی ، کار با سفال ، مرکز بازی ، آموزش اسکواش ، ماسه بازی در مرکزخلاقی...

 • ۹ اردیبهشت گردش کودکان مهدکودک اختر در باغ شاهزاده ماهان ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

  با تشکر از سرکار خانم گردان جهت هماهنگی بازدید از باغ شاهزاده ماهان ...

 • ۱۱ اردیبهشت در مهدکودک اختر ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

  فعالیت کودکان در ۱۱ اردیبهشت : شروع کلاس شنا در استخر مهدکودک ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت ، آموزش زبان انگلیسی ، مرکز بازی ، مهارتهای حرکتی ، آموزش شعر همراه با موسیقی ، بحث و گفتگو واحد آموزشی ، فعالیت گروهی و ......

 • ۸ اردیبهشت در مهدکودک اختر ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

  فعالیت کودکان در ۸ اردیبهشت : جشن گلها (انجام دادن کارهای خوب ) کلاس خاله گلی ، نشان دادن میگو و مرجان دریایی در رابطه با واحد آبزیان به بچه های گروه امادگی (با تشکر از علی علی پور جهت آوردن میگو به مهدکودک )، ماسه بازی ...

 • ۵ اردیبهشت کنترل ساختار قامتی ( اسکلتی ) کودکان آمادگی ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

  ۵ اردیبهشت کنترل ساختار قامتی ( اسکلتی ) کودکان آمادگی که ثبت نام کرده بودند با حضور والدین توسط خانم اسکندری...

 • ۷ اردیبهشت در مهدکودک اختر ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

  فعالیت کودکان در ۷ اردیبهشت : آموزش دارت ، آموزش زبان انگلیسی ، مرکز خلاقیت ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت ، آموزش یوگا ، آموزش قرآن ، مرکز بازی ، زبان آموزی ، کار با کتاب آموزشی ، آموزش کامپیوتر و ... ...

 • ۶ اردیبهشت در مهدکودک اختر ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

  فعالیت کودکان در ۶ اردیبهشت : بحث و گفتگو واحد آموزشی ، آموزش کامپیوتر ، آموزش شطرنج ، مهارتهای حرکتی ، مرکز خلاقیت ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت و ......

 • ۵ اردیبهشت در مهدکودک اختر ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

  فعالیت کودکان در ۵ اردیبهشت : مرکز خلاقیت ، کار با سفال ، مرکز بازی ، استخر توپ ، آمادگی جسمانی ، آموزش شطرنج ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت و ... ...

 • ۴ اردیبهشت در مهدکودک اختر ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

  فعالیت کودکان در ۴ اردیبهشت : آموزش زبان انگلیسی ، مرکز خلاقیت ، کار با سفال ، آموزش شعر ، مرکز بازی ، استخر توپ ، مهارتهای حرکتی ، کار با اشکال هندسی طبق الگو ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت و ......

 • ۱ اردیبهشت در مهدکودک اختر ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

  فعالیت کودکان در ۱ اردیبهشت : کشیدن نقاشی به مناسبت میلاد حضرت علی (ع) ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت ، آموزش نجوم ، مرکز بازی ، آموزش زبان انگلیسی ، مهارتهای حرکتی ، آموزش کامپیوتر ، قصه گویی ، آموزش شعر همراه موسیقی ، کار ...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن