آرشیو: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
  • ۱۴ اردیبهشت در مهدکودک اختر ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

    فعالیت کودکان در ۱۴ اردیبهشت : آموزش شنا در استخر مهدکودک ، مرکز بازی ، آموزش زبان انگلیسی ، مرکز خلاقیت ، آموزش یوگا ، آموزش قرآن ، بحث و گفتگو ، مهارتهای حرکتی ، استخر توپ ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت و ......

  • ۱۳ اردیبهشت جلسه اولیا و مربیان در مهدکودک اختر ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

    ۱۳ اردیبهشت جلسه اولیا و مربیان در مهدکودک اختر...

  • ۱۳ اردیبهشت در مهدکودک اختر ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

    فعالیت کودکان در ۱۳ اردیبهشت : مرکز خلاقیت ، مرکز بازی ، مهارتهای حرکتی ، آموزش شطرنج ، آموزش شنا در استخر مهدکودک و ......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن