آرشیو: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
  • ۱۵ اردیبهشت در مهدکودک اختر ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

    فعالیت کودکان در ۱۵ اردیبهشت : آموزش شنا در استخر مهدکودک ، آموزش زبان انگلیسی ، مرکز خلاقیت ، بحث و گفتگو واحد آموزشی ، مهارتهای حرکتی ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت ، کار با اعداد سمباده ای ، مرکز بازی ، آموزش ایروبیک ، اس...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن