آرشیو: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
  • ۱۸ و ۱۹ اردیبهشت در مهدکودک اختر ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

    فعالیت کودکان در مهدکودک اختر : ماسه بازی در مر کز خلاقیت ، استخر توپ ، مر کز بازی ، آموزش شطرنج ، آموزش ایروبیک ، آموزش شنا در استخر مهدکودک و .......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن