آرشیو: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
  • ۴ اردیبهشت در مهدکودک اختر ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

    فعالیت کودکان در ۴ اردیبهشت : آموزش زبان انگلیسی ، مرکز خلاقیت ، کار با سفال ، آموزش شعر ، مرکز بازی ، استخر توپ ، مهارتهای حرکتی ، کار با اشکال هندسی طبق الگو ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت و ......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن