آرشیو: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
 • ۵ اردیبهشت کنترل ساختار قامتی ( اسکلتی ) کودکان آمادگی ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

  ۵ اردیبهشت کنترل ساختار قامتی ( اسکلتی ) کودکان آمادگی که ثبت نام کرده بودند با حضور والدین توسط خانم اسکندری...

 • ۷ اردیبهشت در مهدکودک اختر ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

  فعالیت کودکان در ۷ اردیبهشت : آموزش دارت ، آموزش زبان انگلیسی ، مرکز خلاقیت ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت ، آموزش یوگا ، آموزش قرآن ، مرکز بازی ، زبان آموزی ، کار با کتاب آموزشی ، آموزش کامپیوتر و ... ...

 • ۶ اردیبهشت در مهدکودک اختر ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

  فعالیت کودکان در ۶ اردیبهشت : بحث و گفتگو واحد آموزشی ، آموزش کامپیوتر ، آموزش شطرنج ، مهارتهای حرکتی ، مرکز خلاقیت ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت و ......

 • ۵ اردیبهشت در مهدکودک اختر ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

  فعالیت کودکان در ۵ اردیبهشت : مرکز خلاقیت ، کار با سفال ، مرکز بازی ، استخر توپ ، آمادگی جسمانی ، آموزش شطرنج ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت و ... ...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن