آرشیو: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
  • ۸ اردیبهشت در مهدکودک اختر ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

    فعالیت کودکان در ۸ اردیبهشت : جشن گلها (انجام دادن کارهای خوب ) کلاس خاله گلی ، نشان دادن میگو و مرجان دریایی در رابطه با واحد آبزیان به بچه های گروه امادگی (با تشکر از علی علی پور جهت آوردن میگو به مهدکودک )، ماسه بازی ...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن