آرشیو: خرداد ۱۳۹۵
 • ۱۸ و ۱۹ خرداد در مهدکودک اختر ۲۰ خرداد ۱۳۹۵

  فعالیت کودکان در ۱۸ و ۱۹ خرداد : تمرین برنامه های جشن پایان سال تحصیلی ، آموزش شنا در استخر مهدکودک ، آموزش شطرنج ، گرفتن عکس پایان سال تحصیلی ، کار با کتاب آموزشی ، آموزش ایروبیک ، مهارتهای حرکتی و ......

 • ۱۶ خرداد در مهدکودک اختر ۱۶ خرداد ۱۳۹۵

  فعالیت کودکان در مهدکودک اختر : آموزش شنا در استخر مهدکودک ، تمرین برنامه های جشن پایان سال تحصیلی ، جلسه مشاورین مهدکودک با والدین ...

 • ۱۳ خرداد جشن تولد کودک عزیز آوا عظیم پور در تالار آرسس ۱۶ خرداد ۱۳۹۵

  با تشکر از والدین گرامی آوا عظیم پور جهت دعوت کودکان مهدکودک به تالار آرسس به مناسبت جشن تولد آوا جان ...

 • ۱۱ و ۱۲ خرداد در مهدکودک اختر ۱۲ خرداد ۱۳۹۵

  فعالیت کودکان در مهدکودک اختر : آموزش شنا در استخر مهدکودک ، مهارتهای حرکتی ، آموزش نقاشی ، آموزش ایروبیک ، استخر توپ ،کار با کتاب آموزشی ، ساخت کاردستی ، تمرین جشن پایان سال و ......

 • ۱۰ خرداد در مهدکودک اختر ۱۰ خرداد ۱۳۹۵

  فعالیت کودکان در ۱۰ خرداد : کارگاه نقاشی ، استخر توپ ،آموزش ایروبیک ، آموزش زبان انگلیسی ، آموزش شنا در استخر مهدکودک ، کاربا کتاب آموزشی و ......

 • ۹ خرداد در مهدکودک اختر ۱۰ خرداد ۱۳۹۵

  فعالیت کودکان در ۹ خرداد : ماسه بازی در مرکز خلاقیت ، آموزش نقاشی ، آموزش شنا در استخر مهدکودک ، آموزش زبان انگلیسی ، آموزش شطرنج ، مرکز خلاقیت ، مهارتهای حرکتی ، کار با کتاب آموزشی و ......

 • ۸ خرداد در مهدکودک اختر ۹ خرداد ۱۳۹۵

  فعالیت کودکان در ۸ خرداد : آموزش زبان انگلیسی ، استخر توپ ، نمایش خلاق ، کار با کتاب آموزشی ، آموزش شنا در استخر مهدکودک ، مهارتهای حرکتی ، آموزش ارف ، آموزش علوم ، تمرین برنامه های جشن پایان سال و ......

 • ۶ خرداد جشن صورتی و آبی در مهدکودک اختر ۷ خرداد ۱۳۹۵

  ۶ خرداد جشن صورتی و آبی در مهدکودک اختر...

 • ۵ خرداد در مهدکودک اختر ۵ خرداد ۱۳۹۵

  فعالیت کودکان در ۵ خرداد : آموزش شنا در استخر مهدکودک ، تمرین جشن پایان سال ، آموزش ایروبیک ، آموزش کامپیوتر ، کار با اشکال هندسی ، مهارتهای حرکتی ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت ، بازی در پارک مهدکودک ، ساخت کاردستی و ......

 • ۴ خرداد در مهدکودک اختر ۴ خرداد ۱۳۹۵

  فعالیت کودکان در ۴ خرداد : آموزش زبان انگلیسی ، آموزش قرآن ، آموزش شنا در استخر مهدکودک اختر ، مرکز بازی ، بازی در پارک مهدکودک ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت ، کار با کتاب آموزشی ، استخر توپ ، آموزش نقاشی و ... ...

 • ۳ خرداد در مهدکودک اختر ۳ خرداد ۱۳۹۵

  فعالیت کودکان در ۳ خرداد : آموزش شنا در استخر مهدکودک ، آموزش شطرنج ، ماسه باز ی در مرکز خلاقیت ، استخر توپ ، مرکز بازی ، آموزش زبان انگلیسی ، مهارتهای حرکتی ، آموزش قرآن ، آموزش نقاشی ، مرکز خلاقیت و ......

 • ۱ خرداد در مهدکودک اختر ۲ خرداد ۱۳۹۵

  فعالیت کودکان در ۱ خرداد : مرکز بازی ، استخر توپ ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت ، کار با سفال ، کار با کتاب آموزشی ، بازی در پارک مهدکودک و ......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن