آرشیو: ۱۰ خرداد ۱۳۹۵
  • ۱۰ خرداد در مهدکودک اختر ۱۰ خرداد ۱۳۹۵

    فعالیت کودکان در ۱۰ خرداد : کارگاه نقاشی ، استخر توپ ،آموزش ایروبیک ، آموزش زبان انگلیسی ، آموزش شنا در استخر مهدکودک ، کاربا کتاب آموزشی و ......

  • ۹ خرداد در مهدکودک اختر ۱۰ خرداد ۱۳۹۵

    فعالیت کودکان در ۹ خرداد : ماسه بازی در مرکز خلاقیت ، آموزش نقاشی ، آموزش شنا در استخر مهدکودک ، آموزش زبان انگلیسی ، آموزش شطرنج ، مرکز خلاقیت ، مهارتهای حرکتی ، کار با کتاب آموزشی و ......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن