آرشیو: ۲ خرداد ۱۳۹۵
  • ۱ خرداد در مهدکودک اختر ۲ خرداد ۱۳۹۵

    فعالیت کودکان در ۱ خرداد : مرکز بازی ، استخر توپ ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت ، کار با سفال ، کار با کتاب آموزشی ، بازی در پارک مهدکودک و ......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن