آرشیو: ۳ خرداد ۱۳۹۵
  • ۳ خرداد در مهدکودک اختر ۳ خرداد ۱۳۹۵

    فعالیت کودکان در ۳ خرداد : آموزش شنا در استخر مهدکودک ، آموزش شطرنج ، ماسه باز ی در مرکز خلاقیت ، استخر توپ ، مرکز بازی ، آموزش زبان انگلیسی ، مهارتهای حرکتی ، آموزش قرآن ، آموزش نقاشی ، مرکز خلاقیت و ......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن