آرشیو: ۴ خرداد ۱۳۹۵
  • ۴ خرداد در مهدکودک اختر ۴ خرداد ۱۳۹۵

    فعالیت کودکان در ۴ خرداد : آموزش زبان انگلیسی ، آموزش قرآن ، آموزش شنا در استخر مهدکودک اختر ، مرکز بازی ، بازی در پارک مهدکودک ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت ، کار با کتاب آموزشی ، استخر توپ ، آموزش نقاشی و ... ...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن