آرشیو: ۵ خرداد ۱۳۹۵
  • ۵ خرداد در مهدکودک اختر ۵ خرداد ۱۳۹۵

    فعالیت کودکان در ۵ خرداد : آموزش شنا در استخر مهدکودک ، تمرین جشن پایان سال ، آموزش ایروبیک ، آموزش کامپیوتر ، کار با اشکال هندسی ، مهارتهای حرکتی ، ماسه بازی در مرکز خلاقیت ، بازی در پارک مهدکودک ، ساخت کاردستی و ......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن