آرشیو: ۹ خرداد ۱۳۹۵
  • ۸ خرداد در مهدکودک اختر ۹ خرداد ۱۳۹۵

    فعالیت کودکان در ۸ خرداد : آموزش زبان انگلیسی ، استخر توپ ، نمایش خلاق ، کار با کتاب آموزشی ، آموزش شنا در استخر مهدکودک ، مهارتهای حرکتی ، آموزش ارف ، آموزش علوم ، تمرین برنامه های جشن پایان سال و ......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن