آرشیو: ۲۴ مهر ۱۳۹۵
  • ۲۴ مهرماه ۹۵ در مهدکودک اختر ۲۴ مهر ۱۳۹۵

    ...

  • ۲۴ مهر ماه ۹۵ ( روز جهانی غذا ) ۲۴ مهر ۱۳۹۵

    روز جهانی غذا روز همدردی با انسان هایی که از ابتدایی ترین حق خود محروم هستند، روز تداوم شکرگزاری از نعمت های سرشار الهی و همدردی با گرسنگان جهان را گرامی می داریم. گرسنگی نه تنها باعث كوتاهی عمر می گردد بلكه خسارات جبرا...

  • ۲۴ مهر ماه ۹۵ ( روز جهانی نابینایان ، عصای سپید ) ۲۴ مهر ۱۳۹۵

    روز جهانی نابینایان ( عصای سپید ) روزی است که روشن دلان جهان طراوت، پویایی و نشاط را به جویبار زندگی فرامی خوانند. در این روز روشن ضمیران فریاد می دارند: ما هم تپیدن قلب زندگی و زدن نیض طبیعت را احساس می کنیم. ما حتّی می...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن