آرشیو: ۳ مهر ۱۳۹۵
  • ۳ مهر ماه ۹۵ در مهدکودک اختر ۳ مهر ۱۳۹۵

    فعالیت کودکان در ۳ مهر ماه : برگزاری جشن ، بازی ریاضی ، تقویت ماهیچه های ریز ، بازی با میله های رنگی ، نقاشی ، قصه گویی ، کاردستی ، نقاشی ...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن