آرشیو: ۲۱ آبان ۱۳۹۵
  • دلیل عصبانیت والدین از فرزندان ۲۱ آبان ۱۳۹۵

    والدین به دو دلیل از فرزندشان عصبانی می شوند : یک فرزندشان به آنها بی احترامی کرده دوم اینکه فرزندشان انتظارات آنها را برآورده نکرده اگر والدین به این نتیجه برسند که رفتار فرزندشان در حقیقت بی احترامی به آنها نیست بلکه ح...

  • ۲۱ آبان ماه ۹۵ در مهدکودک اختر ۲۱ آبان ۱۳۹۵

    با تشکر از خانم حکاک و خانم عبدالهی که روز بسیار خوبی را برای کودکان فراهم کردند . ...

  • ۱۹ آبان ماه ۹۵ در مهدکودک اختر ۲۱ آبان ۱۳۹۵

    فعالیتهای انجام شده : تقویت ماهیچه ها ، بازی ریاضی ، مرکز باری ، شطرنج ، علوم ، زبان و ... ...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن