آرشیو: ۲۲ آبان ۱۳۹۵
  • فرزندی که پدرش : ۲۲ آبان ۱۳۹۵

    - غیبت های طولانی دارد - به نیازهای عاطفی فرزندش توجه نمی کند . - زمانی برای بازی با فرزندش اختصاص نمی دهد . - با همسرش سازگاری ندارد . - از کلمات تحقیرآمیز استفاده می کند . حتما مضطرب ، ناپخته ، کناره گیر...

  • ۲۲ آبان ماه ۹۵ در مهدکودک اختر ۲۲ آبان ۱۳۹۵

    ...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن