آرشیو: ۲۳ آبان ۱۳۹۵
  • بازی با کودک ۲۳ آبان ۱۳۹۵

    با کودک خود بازی کنید . بازی در این سن نقش بسیار مهمی در تکامل شخصیت او دارد. به او فرصت بازی بدهید و خود با او همبازی شوید او در بازی از نظر فیزیکی ، ذهنی و احساسی به بلوغ می رسد . ......

  • ۲۳ آبان ماه ۹۵ در مهدکودک اختر ۲۳ آبان ۱۳۹۵

    فعالیتهای انجام شده : یوگا ، بازی ریاضی ، کاردستی کتاب و کتابخوانی ، اتاق آینه ، قصه خوانی و ... ...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن