آرشیو: ۳۰ آبان ۱۳۹۵
  • پیمان نامه حقوق کودک : ۳۰ آبان ۱۳۹۵

    یک پیمان جهانی است که در بیستم نوامبر ۱۹۸۹ براي دفاع و حمايت ازحقوق كودكان مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت .که حقوق این پیمان بدون استثنا متعلق به همه کودکان است و دولت ها باید کودکان را در برابر هر نوع ت...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن