آرشیو: ۹ آبان ۱۳۹۵
  • ۹ آبان ماه ۹۵ در مهدکودک اختر ۹ آبان ۱۳۹۵

    فعالیتهای ۹ آبان ۹۵ : معاینه چشم کودکان ۲ و ۳ ساله با دستگاه ، یوگا ، زبان انگلیسی ، تقویت ماهیچه های درشت ، بازی ریاضی ، آشپزی ، قصه گویی ، کار کلاسی و ......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن