آرشیو: ۲ آذر ۱۳۹۵
  • نمونه والدین سختگیر : ۲ آذر ۱۳۹۵

    والدین می خواهند کودک مودب ، منظم و با ادب تربیت کنند . والدین به تمیزی بسیار اهمیت می دهند . والدین به آسانی اشتباهات فرزندشان را نی بخشند . از تنبیهات غیر قابل قبول مانند داد زدن ، قهر کردن و تنبیه بدنی استفاده می کنند...

  • اول آذر ماه ۹۵ در مهدکودک اختر ۲ آذر ۱۳۹۵

    فعالیتهای انجام شده : بازی ریاضی ، موسیقی ، تقویت ماهیچه ، قصه گویی و ... ...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن