آرشیو: ۸ آذر ۱۳۹۵
  • کودکان موفق : ۸ آذر ۱۳۹۵

    معمولا کودکان شادی هستند . تمامی بچه ها به زمانی برای کاهش فشار نیاز دارند . وقفه ای در زمان بازی و یا درس به آنها بدهید و بگذارید در این زمان تخیلاتشان آنها را هدایت کند و آزادانه بازی کنند . مثلا سر فرصت حشره شکار کنند...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن