آرشیو: ۹ آذر ۱۳۹۵
  • نقش پدر در بازی با کودک ۹ آذر ۱۳۹۵

    توجه داشته باشید که کودک ، در حین بازی با همسالان ، استعدادهایش کشف می شود و مهارتهای زیادی را می آموزد . بزرگسالان یعنی پدر و مادر باید خود را تا سرحد بچگی پایین آورده و با او بازی کنند و با بازی کردن خود با فرزند ، رض...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن