آرشیو: ۱ فروردین ۱۳۹۶
  • نوروز۹۶ مبارک ۱ فروردین ۱۳۹۶

    گشت گرداگرد مهر تابناک ایران زمین // روز نو امد و شد شادی برون زندر کمین // ای تو یزدان ای تو گرداننده ی مهر و سپهر // برترینش کن برایم این زمان و این زمین // *** فرا رسیدن نوروز باستانی یاداور شکوه ایران و یگانه...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن