آرشیو: ۱۷ فروردین ۱۳۹۶
  • یکی از اصول مهم تربیتی ایجاد امنیت در کودکان است : ۱۷ فروردین ۱۳۹۶

    امنیت در کودک مانند زمین شخم زده ای است که آماده بذر افشانی است . هرگز به کودکمان نگوییم دوستت ندارم ، دیگر مامان تو نیستم ، می روم و تنهایت می گذارم ، اگه شیطنت کنی مامان مریض می شود ، آخر از دستت می میرم ، این موارد با...

  • برنامه امروز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۶ ( کار هنری ) ۱۷ فروردین ۱۳۹۶

    ...

  • نیاز : ۱۷ فروردین ۱۳۹۶

    نیاز به موادی گفته می شود که یک موجود زنده برای ادامه حیات خود به آن وابستگی دارد . این نیازهای حیاتی که مربوط به فرزندانمان می شوند عبارتند از : آب ، غذا ، خواب ، خانه ، پوشاک ، هوا . پدر و مادرها باید نهایت تلاش خود را...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن