آرشیو: ۲۰ فروردین ۱۳۹۶
  • اشتباه غول ترسناک نیست ! ۲۰ فروردین ۱۳۹۶

    ویبچر می گوید نمی توانید به کودکی بیاموزید که از خود مواظبت کند ، مگر آنکه او را آزاد بگذارید تا برای مواظبت از خود بکوشد ممکن است اشتباه کند ولی دانایی او از میان همین اشتباهات سرچشمه می گیرد . خوب است گاهی مادر و پدرها...

  • ۲۰ فروردین ماه ۹۵ در مهدکودک اختر ۲۰ فروردین ۱۳۹۶

    فعالیتهای انجام شده : ارف ، آشپزی ، زبان انگلیسی ، سرودخوانی ، سفال ، مرکز بازی و ... ...

  • هرس کردن یک درخت باعث رشد بیشتر آن می شود : ۲۰ فروردین ۱۳۹۶

    اما هیچ باغبانی نهال تازه جوانه زده را هرس نمی کند . چند سال اول زندگی کودک هم زمان پرورش کودک است نه تربیت او . مغز کودک تا دو سالگی به دو برابر حجم خود می رسد و کودک برای رشد نیاز به محبت ، امنیت و آرامش دارد . تخیل در...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن