آرشیو: ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
  • آیا تعریف مادر " نمونه " همان مادر " نگران " است ؟ ۲۶ فروردین ۱۳۹۶

    در اغلب فیلمها و سریالها مادرانی که مرتب نگران کوچکترین امور مربوط به فرزندان کوچک و بزرگ خود هستند ، به عنوان مادران نمونه نشان داده می شوند . چگونه مادرانی که مرتب نگران است و استرس دارد می تواند هیجانات منفی خود را...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن