آرشیو: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • سرحرف خود بایستید : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

    - اگر کودک خواسته ای داشت که شما نمی توانید و یا صلاح نمی دانید به او جواب مثبت بدهید ، بر سر نه خود بایستید . - اگر کودک ببیند که بعد از اصرار و گریه قشرق می تواند شما را تسلیم خواسته خود کند یاد می گیرد که دفعات بعد...

  • دوم اردیبهشت ماه ۹۶ در مهدکودک اختر ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

    فعالیتهای انجام شده : قصه گویی ، پارک ، آرامش ، آشپزی و ... ...

  • از فردا یکشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۹۶ استخر مهدکودک آغاز بکار می نماید : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

    روز های فرد : مخصوص پسران ( یکشنبه ، سه شنبه و پنجشنبه ) روزهای زوج : مخصوص دختران ( شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه )  ***لطفا جهت استفاده از استخر حتما مدارک کامل باشد و روی وسایل کودک عزیزتان اسم بنویسید *** ......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن