آرشیو: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • فرض کنید کودکی با دیدن باران یا برف ذوق زده شده ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

    و شتابان نزد پدر و مادرش می دود و بارش باران یا برف را خبر می دهد ... الان رفتار صحیح والدین چیست ؟ - پدر و مادر باید همراه او به وجد بیایند - ذوق کنند - هورا بکشند - دست بزنند ( پرورش هوش هیجانی ) - دستشا...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن