آرشیو: ۱۱ خرداد ۱۳۹۶
  • هنگامی که کودک خشمگین شود : ۱۱ خرداد ۱۳۹۶

    صحبت کردن با او کاری بی فایده می باشد . حتی اگر این اتفاق در خیابان و محلی عمومی بیفتد . بروان می گوید : " هنگامی که در مکان عمومی هستید و باید با کودک خود سروکله بزنید ، احساس می کنید که تحت قضاوت قرار گرفته اید . ...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن