آرشیو: ۲۷ خرداد ۱۳۹۶
  • بازی های فکری : ۲۷ خرداد ۱۳۹۶

    بازی های فکری به افزایش دقت و توجه کودک کمک زیادی می کنند . این بازی ها معمولا بسیار جذاب و مفرح هستند . به همین دلیل کودک برای بازی از خود اشتیاق زیادی نشان می دهد . در عین حال بدون اینکه خود متوجه باشد در حال تقویت حاف...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن