آرشیو: ۱۶ تیر ۱۳۹۶
  • اعتماد به نفس کودکان : ۱۶ تیر ۱۳۹۶

    وقتی به کودک می گویید : " من از دست تو خسته شدم " دو پیامد دارد : اول اینکه عزت نفس کودک را به شدت پایین می آورید چون تصور می کند که وجودش باعث ناراحتی و رنج والدین است و به احساس گناه در آینده دچار خواهد شد...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن