آرشیو: ۱۷ تیر ۱۳۹۶
  • آیا می دانید : ۱۷ تیر ۱۳۹۶

    بسیاری از بی دقتی های بچه ها در امتحان ، حاصل بازی نکردن است ؟ آیا می دانید بسیاری از مشکلات درسی بچه ها مخصوصا در مسائل ریاضی ، به خاطر بازی نکردن است ؟ بازی های حرکتی ، بازی های تمرکزی ، بازی های خلاق و ... هف...

  • ۱۷ تیرماه ۹۶ در کمپ تابستانی اختر ۱۷ تیر ۱۳۹۶

    ...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن