آرشیو: ۱۹ تیر ۱۳۹۶
  • چرا کودکان لوس می شوند ؟ ۱۹ تیر ۱۳۹۶

    یکی از دلایل لوس شدن کودکان روش های غیرقابل قبول والدین به لحاظ تربیتی است . والدین محبت کننده افراطی که معیارهای تربیتی و روش های یادگیری را در نظر نمی گیرند ، صرفا با محبت های بی حد و حساب ، مانع اجتماعی شدن رفتارها...

  • ۱۹ تیرماه ۹۶ در کمپ تابستانی اختر ۱۹ تیر ۱۳۹۶

    ...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن