آرشیو: ۲۳ تیر ۱۳۹۶
  • بچه سالم ، کنجکاو و پرانرژی : ۲۳ تیر ۱۳۹۶

    در مسیر رشد تلاش می کند . قوانین شما را بشکند و قوانین خود را بیازماید تا توانایی های خود را بشناسد و خلاقیت خود را پرورش دهد و اعتماد به نفسش را افزایش دهد . ......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن