آرشیو: ۲۷ تیر ۱۳۹۶
  • بازی و کودکان : ۲۷ تیر ۱۳۹۶

    تا زمانی که کودک به خود یا دیگری آسیب نمی زند بهتر است آزادی مطلق و کامل رو در بازی کودک با اسباب بازی هایش داد . پدر و مادر تا وقتی کودک آسیبی به خودش نمی زنه و خطری براش نداره نباید دخالتی در بازی او کنند . بازی ...

  • ۲۷ تیرماه ۹۶ در کمپ تابستانی اختر ۲۷ تیر ۱۳۹۶

    ...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن