آرشیو: ۲۸ تیر ۱۳۹۶
  • قهر کردن نداریم : ۲۸ تیر ۱۳۹۶

    به بچه یاد می دهیم هر موقع از کسی ناراحت شدی باید راجع به آن موضوع صحبت کنی که اگر حرف نزنی چیزی برطرف نمیشه. پس حتی اگر از دستش ناراحتیم ، رویمان را هم برگردانیم ، هر دفعه صدایمان کرد می گوییم بله وصحبت می کنیم . .....

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن