آرشیو: ۳ تیر ۱۳۹۶
  • حساسیت لمسی چیست ؟ ۳ تیر ۱۳۹۶

    حس لامسه ، اولین سیستم برای برقراری ارتباط کودک با دنیای خارج است . در دوران کودکی لازم است با انواع بازی ها ، این حس را در کودک تقویت کنید و حساسیت او را نسبت به لمس مواد مختلف از بین ببرید . اگر کودک شما حاضر نیس...

  • سومین روز تابستان در کمپ تابستانی اختر ۳ تیر ۱۳۹۶

    ...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن