آرشیو: ۱۵ مرداد ۱۳۹۶
  • کودکی که تهدید شده و نا امن است : ۱۵ مرداد ۱۳۹۶

    این ترس را به شکل واضح بروز نمی دهد . بلکه آن را به شکل های مختلفی همچون ناخن جویدن ، لکنت زبان ، شب ادراری ، کم رو ، کم حرف شدن ، کاهش تمرکز و خشونت نشان می دهد . ...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن