آرشیو: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
  • خلاقیت و سکوت : ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

    برخلاف آنچه فکر می کنیم خلاقیت با از این کلاس به آن کلاس رفتن شکل نمی گیرد . شلوغ کردن تمام ساعت های روز کودکان با انواع کلاس هیچ خلاقیتی را دامن نمی زند . ضروری است خانواده ها لحظه هایی را در طی شبانه روز برای کود...

  • نسبت به کارهای کوچی که کودک انجام می دهد : ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

    و به خیال خودش خیلی شگفت انگیز و مهم است بی اعتنایی نکنید .  با بی توجهی شما ، اعتماد به نفس او آسیب می بیند .   ......

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن