آرشیو: ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
  • مادر که می شوی : ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

    نمی دانم از کجا ، کی ، چطور این همه تغییر ، این همه صبر ، این همه عشق پیدا می شود ... مادر که می شوی همه چیز به یک باره خودش را تمام قد به تو نشان می دهد و تو دیگر خود قبل نیستی که نیستی ... تمام وجودت سرشار از خند...

  • ۲۲ مرداد ماه در کمپ تابستانی اختر ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

    ...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن