آرشیو: ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • تقویت اعتماد به نفس کودک : ۴ مرداد ۱۳۹۶

    اعتماد به نفس از این احساس نشات می گیرد که ایمان داشته باشیم توانایی انجام بسیاری از کارها را داریم و کمک های ما و کارهایی که انجام می دهیم ارزش و اعتبار دارند . بی قید و شرط به او عشق بورزید احساس اعتماد به نفس در کو...

  • کودک وقتی زمین می خورد : ۴ مرداد ۱۳۹۶

    اگر پدر و مادر در صورتی که کودک به کمک نیازی ندارد به روی خودش نیاورند . حالا اگر ما سراغ بچه بریم هراسان یا نگران بدنشو چک کنیم که دستتو ببینم ، پاتو ببینم چرا بدنت خون میاد ، بچه علاوه بر درد ، وحشت هم می کند و این ...

  • ۳ مرداد ماه ۹۶ در کمپ تابستانی اختر ۴ مرداد ۱۳۹۶

    ...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن