آرشیو: ۸ مرداد ۱۳۹۶
  • هرگز : ۸ مرداد ۱۳۹۶

    کودکتان را با جمله ی بذار برسیم خونه حسابتو می رسم ،تهدید نکنید ... خانه برای فرزندتان باید محل امنیت و آرامش باشد . تهدید شما به مرور خانه را برای کودک ناامن می کند . ......

  • ۸ مرداد ماه ۹۶ در کمپ تابستانی اختر ۸ مرداد ۱۳۹۶

    ...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن