آرشیو: ۱۱ شهریور ۱۳۹۶
  • مهرات جرات ورزی !!! ۱۱ شهریور ۱۳۹۶

    - صدات رو نشنوم - دیگه نشنوم از این حرفا بزنی - این مسائل چرا نداره چون من می گم - این مسائل به تو ربطی نداره اگر می خواهید فرزندتان در جامعه زمانی که دیگران به او آسیب می زنند یا تقاضای اشتباه دارند ، جرات ا...

  • ۱۱ شهریورماه ۹۶ در کمپ تابستانی اختر ۱۱ شهریور ۱۳۹۶

    ...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن