آرشیو: ۲ شهریور ۱۳۹۶
  • بزرگترین اشتباهات کودکانه بزرگسالان ( عصبانیت و فریاد) ۲ شهریور ۱۳۹۶

    بعضی والدین کم حوصله تر ، آگاهانه یا ناآگاهانه برای دست برداشتن کودک از رفتاری خاص یا وادارکردن او به انجام کاری عصبانی شده ، به فریاد و دادن زدن روی می آورند . این اشتباه شاید در همان لحظه خواسته آنها را عملی کند ، اما ...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن