آرشیو: ۵ شهریور ۱۳۹۶
  • تربیت کودک تنها به عهده مادر نیست : ۵ شهریور ۱۳۹۶

    نقش پدر تنها در پرداختن هزینه های زندگی نیست . کودک برای داشتن شخصیتی سالم نیاز به حضور پدر ، بازی با او ، محبت و توجه پدر دارد . حضور مثبت پدر در زندگی کودک باعث ایجاد عزت نفس ، امنیت ، اعتماد به نفس و توانایی بیش...

  • ۵ شهریورماه ۹۶ در کمپ تابستانی اختر ۵ شهریور ۱۳۹۶

    ...

  • جاده را صاف می کنید ؟ ۵ شهریور ۱۳۹۶

    این والدین حاضر نیستند کودکشان طعم هیچ شکست و حتی سختی را بکشد و فرصت تجربه کردن را به او نمی دهند . آنها کاردستی های کودکشان را درست می کنند تا در مدرسه بهترین باشند ، وقتی حوصله درس خواندن ندارند ، خودشان با صدای بل...

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن